President

Pannalal Surana
shetipannalal@gmail.com
9423734089

President, Central Parliamentary Board

Balwant Singh Kheda
khera.malta@yahoo.co.in 
9417046112

Vice-President

Sandeep Pandey
ashaashram@yahoo.com
0522 2355978

Vice-President

Rajshekharan Nayar
9447034808

Vice-President

Tarkeshwar Singh
socialistpartyjharkhand@gmail.com
9431132371 

General Secretary

Shyam Gambhir
shyamgambhirs@gmail.com
981823939 

General Secretary

Manju Mohan
manjoomohan@gmail.com
9971526169 


General Secretary

Nurul Amin
9059707259 

General Secretary

Harinder Mansahia
harindermanshahia01@gmail.com 
9815650129 

General Secretary

Gautam Kumar
9162064070 

Treasurer

Jayanti Panchal
socialistpartygujarat@gmail.com
9824061294 
 
Members

Kalim Siddiqui
Jyotindra Yadav
Dr. Bhanu Udayan
Vijendra Kumar
Lubna Sarwath
Jaya Vidiyala
Santosh Maske
Pra. Nutan Malvi
Faisal Khal
Rajendra Agarwal
Sunil Dhurchaudhary
Sagarika Bannerjee
Vinayak Naik
Niranjan Mahto
Rajendra Kaur
Dr. Suchita Kumar

Invited Members

President, Socialist Yuvajan Sabha

Niraj Kumar
niraj.sarokar@gmail.com

General Secretary, Socialist Yuvajan Sabha

Bandana Pandey
bandanapandey358@gmail.com 

President, Socialist Mahila Sabha

Varsha Gupte
varsha.gupte014@gmail.com

Special Invited Members

Dr. G.G. Parikh
Ravela Somaiyya
George Jacob
Dr. Abhijit Vaidya